Monday, October 17, 2016


MINGGU KARNIVAL NILAM TRIBAHASA
PERINGKAT SEKOLAH 2016
ANJURAN: PUSAT SUMBER SEKOLAH SMKA KERIAN TMUA

   1.  TAJUK
                Laporan Minggu Karnival Nilam Tribahasa Peringkat Sekolah 2016

    2.  TUJUAN
                        Kertas laporan ini dikemukakan untuk melaporkan pelaksanaan Minggu Karnival Nilam Tribahasa Peringkat Sekolah 2016 untuk maklumat mesyuarat pengurusan.

    3.  LATAR BELAKANG
                        Latar belakang Minggu Karnival Nilam Tribahasa:
                        Pusat Sumber Sekolah menjadikan Minggu Karnival Nilam Tribahasa sebagai salah satu aktiviti dalam program Kempen Banyak Membaca Nilam tahunan.  Semua aktiviti yang dirancang  dalam program ini  bertujuan untuk mencari wakil wakil sekolah dalam pelbagai pertandingan ko –akademik peringkat daerah.

     4.  OBJEKTIF
                        Objektif yang dicapai melalui program ini:
                        1. Menjadikan aktiviti membaca bahan rujukan sebagai sumber utama menambahkan
                            pengetahuan.
2. Mencungkil bakat baru di kalangan pelajar dalam semua aktiviti yang     dipertandingankan.
3. Meningkatkan kadar pembacaan di kalangan warga sekolah.
4. Mempertingkatkan pengetahuan para pelajar dalam pelbagai ilmu pengetahuan.
5. Menyemai budaya ilmu dalam aktiviti kokurikulum akademik.


5. PERKARA YANG HENDAK DILAPORKAN

                  5.1       TARIKH
                  5.1.1   16 OGOS – 18 OGOS 2016 ( Isnin – Rabu)
                 
                  5.2       TEMPAT
                  5.2.1   Pusat Sumber, Makmal Bahasa, Bilik Media dan Dewan Makan Asrama
                              SMKA Kerian TMUA

6.               PENUTUP
                  Program Minggu Karnival Nilam Tribahasa 2016 telah berjaya mencapai matlamatnya. Ia menjadi pemangkin dalam memupuk minat membaca dalam menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan.
                 

                                                                 


No comments:

Post a Comment