Monday, May 3, 2010

Program Modul Sahsiah Unggul Murid

Program Modul Sahsiah Unggul Murid ( SUMUR ) 2010

Pada 3hb Mei 2010, program Modul Sahsiah Unggul Murid telah diadakan di Dewan Besar SMK Agama Kerian yang telah dilancarkan oleh Tuan Pengetua SMK Agama Kerian, Hj Hassan bin Sidek.

Kecemerlangan seseorang pelajar tidak hanya bergantung kepada kecemerlangan akademik semata-mata malah merangkumi aspek sahsiah diri, keperibadian, personaliti, serta mempunyai jati diri yang mantap dalam mengharungi cabaran semasa yang serba unik dan kompleks.
Justeru itu dengan adanya modul ini diharapkan agar sahsiah pelajar akan bertambah baik, menjadi insan yang cemerlang rohaniah dan akliah.

OBJEKTIF
1. Membentuk sahsiah pelajar secara berterusan
2. Pembangunan sahsiah yang mantap melahirkan pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat
3. Membudayakan nilai dan sifat terpuji dalam kehidupan seharian.

No comments:

Post a Comment